Előző oldalAz egyiptomi nyelv és írás
13. lecke

A számok

Kedves írnoknövendékek!

Ebben a hónapban elérkeztünk az egyiptomi nyelvtan azon részéhez, ami egy kicsit távol áll tőlem! :) A számokhoz. Szerencsére nem a számolási feladatokon lesz a hangsúly, hanem az írásmódon és a helyes használaton. Elöljáróban közlöm, hogy ez a lecke sok-sok kérdőjeles részt, feltételezést tartalmaz, mert szeretett egyiptomiaink - szerintem csakis azért, hogy bosszantsanak minket - nem hagytak hátra elég információt a témára vonatkozóan! Persze, nekik nem okozott gondot a számok kiolvasása, ismerték őket nagyon jól, ezért sem pocsékolták sem az időt, sem az energiát, sem a helyet, hogy holmi jövőbeli tudósoknak mindent pontosan kiirkáljanak. Így aztán keveset tudunk, de azt most szeretném megosztani veletek ebben a leckében és a következőben, utána egy kis meglepi következik, természetesen a számokkal kapcsolatban! :)

 

Ebben a leckében tehát megtanuljuk

Vágjunk is bele!

csík

 

Tovább Következő részre1. A számok írása

Az ókori egyiptomiak különböző jelekkel fejezték ki a tízeseket, százasokat, ezreseket stb. vagyis a helyiértéket.

Ezek a következők:

Szám Jel Átírás Kiejtés
1 wa [ (v)ua ]
10 mD(w) [ medzsu ]
100 st (eredetileg snt lehetett) [ szet ]
1 000 xA [ kha ]
10 000 DbA [ dzseba ]
100 000 Hfn [ hefen ]
1 000 000 HH [ heh ]

Íráskor a nagyobb helyiérték állt elől, utána a következő, és így tovább az egyesig. Annyiszor ismételték a jelet, ahányszor szükség volt rá, tehát a hatot az egyes helyiértéket jelentő vonalka jelének hatszori leírásával fejezték ki.

Példa

966: először kilencszer a százas jele, majd hatszor a tízes jele, és hatszor az egyes jele:

152 123: egyszer a százezres jele, majd ötször a tízezresé, kétszer az ezres jele, egyszer a százas jele, kétszer a tízes jele és háromszor az egyest jelentő vonalka:

A százezres és tízezres helyiértékek esetében ez az írásmód az idők folyamán megváltozott. Az alattuk álló jelekkel fejezték ki, hogy hányszor kell venni az adott helyiértéket.

Példa


101 x 100 000 = 10 100 000


4 x 100 000 + 7 x 10 000 = 470 000

Csak érdekességként megjegyzem, hogy a hieratikus iratokban a dátumok esetében a számokat fektetve írták:


sw 18 = 18. nap
(a hieratikus írás mindig jobbról balra halad)

Figyelem! A százas nőnemű! De elképzelhető, hogy a többi számnak is volt nőnemű alakja.

Ezeket leszámítva a számok írásánál az esztétika a döntő. A tízest jelentő kis halmocskát le lehetne írni nyolcszor egymás után, de nem mutatna szépen,

... két sorba rendezve viszont mindjárt más! :)

 

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részre2. A számok olvasata

A Középbirodalom idején csak nagyon kevés számot írtak ki, a leggyakoribb az wa [(v)ua] (1), a snw [szenu] (2) és a xmt [khemet] (3) volt. Az átírásukra illetve kiejtésükre a Piramisszövegekből valamint a kopt nyelvtanból következtetünk, de még így is maradtak kérdőjelek. Ezeken kívül a számokból eredő főnevek vannak segítségünkre:

xmnw
 [ hemenu ]
- A Nyolc Város
( a mai El-Ashmunen neve)

A számok nevében a kezdetben megtalálható kettes és többes szám végződés később lekopott, ezért is írom zárójelbe.

Szám Átírás Kiejtés
1 wa [ v(u)a ]
2 snw(jj) [ szenu ]
3 xmt(w) [ khemet ]
4 fdw [ fedu ]
5 djw [ diu ]
6 srsw vagy sjsw [ szereszu ]
7 sfh(w) [szefehu ]
8 xmn(w) [ hemenu ]
9 psD(w) [ peszedzs ]
20 ( Dbaty ??? ) [ dzsebati ]
30 mabA [ maba ]
40 Hm [ hem ]
50 dj-jjw [ di-iu ]
60 sr (sjjw vagy sj) [ szer ]
70 sfx(w) [ szefekh ]
80 Xmn(jjw) [ hemen ]
90 psDjjw [ peszedzsiu ]
 

A számokat a szövegek átírásában rendszerint számjeggyel szokás kiírni, mert úgy egyértelmű.

 

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részre3. A számok helye a mondatban

A mögött a főnév mögött állnak, amire vonatkoznak.

Példa


s 2
[ sz(e) szenu ]
két férfi


s 1000
[ sz dzseba ]
ezer férfi


HfAw 75
[ hefau szefeh diu ]
75 kígyó

Általában a főnév maga is többes számban áll, kivéve az 1 és a 2 esetében.

Ha a főnév előtt mutató vagy birtokos névelő áll, az mindig egyes számú, még akkor is, ha a főnév többes számban áll a mögötte álló szám miatt.


pA s 2
[ pa sz(e) szenu ]
a két férfi


hrw 3 pn
[ heru khemet(u) pen ]
e három nap


pA=j xrdw 4
[ pai khredu fedu ]
az én 4 gyermekem.

Figyelem! A 100 és 1000 esetében a mutató névmás igazodik számban és nemben, vagyis:

A 100 kenyér a következőképpen néz ki:


tA t 100

[ ta t szet]
mert a
St (100) nőnemű!!!

Míg az 1000 kenyér így:


pA t 1000
[ pa t kha]
mert a
xA (1000) hímnemű!!!

A kjj illetve kt (másik) esetében ugyanez a helyzet.

Sajnos nem tudjuk, hogy a számokat a főnév előtt vagy után mondták ki, nagy valószínűséggel előtte. Ez alól egy kivétel lehet a snw (2), amit (kopt kifejezésre hagyatkozva) valószínűleg a főnév után mondtak ki. A feltételezés onnan ered, hogy a számokat, mint azt már említettem nem írták ki, csak jelölték őket. Tehát, mint ahogy én az a példákban is tettem azt írták, hogy "férfi, 3" és nem azt hogy "férfi, három."

 

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részre4. Különleges esetek

Az 1 (wa) a főnév mögött áll, akkor is ha azt teljesen kiírták.


dmj wa
[ demi (v)ua ]
egy város

A nyelv későbbi periódusában határozatlan névelővé válik.

Az wa m kifejezés = egy valami közül.


wa m nA n aA
[ (v)ua em na en aa ]
egy, ezek közül a szamarak közül.

Figyelem! Az m prepozíció írásmódja megváltozik, ha utána szuffixum áll!


wa jm=Tn nb
[ (v)ua im tjen neb ]
mindannyiótok közül egy.

Az 1 000 és a 1 000 000 is gyakran áll a főnév előtt:


m HH pn n rnpwt
[ em heh pen en renput ]
ebben a millió évben.

A főnév ilyenkor egyes számú és m - vagy n - kapcsolja a számhoz.

Feltételezhető, hogy a 10 000 és 100 000 esetében is ugyan ez volt a helyzet, erre azonban nincs bizonyítékunk.

 

Vissza a lap tetejére

csík

 

Tovább Következő részre5. Szótár

 

Átírás Hieroglif alak Szokásos hangzósítás Jelentés
aA [ aa ] szamár
dmj [ demi ] város
HfAw [ hefau ] kígyó
psS [ peszes ] feloszt
xA [ kha ] mér
sbH [ szebeh ] kiabál
kf [ kef ] felfedez
Aw [ au(v) ] hossz
wADj wr [ (v)uadzs v(u)er ] Nagy Zöld = tenger :)
aqw [ aku ] ellátmány
aqjjw [ akiu ] háznép, a háztartás tagjai
wdpw [ v(u)edpu ] inas
anxw [ ankhu ] élelem, táplálék
Dat
wDAt
[ dzsat ]
[ udzsat ]
maradék,
egyenleg
mnat [ menat ] nővér,
ápolónő
rxt [ rekhet ] mennyiség
sxw [ szekhu ] lélegzet
stp-sA [ szetep-sza ] palota
Sna [ sena ] raktár
txn [ tekhen ] obeliszk
dmd [ demed ] teljes
ds [ desz ] (sörös) korsó
Dam [ dzsam ] finom arany
Sbn [ seben ] változatos
 
Házi feladat

1. Néhány egyiptomi mondat

a)

b)

c)

            

d)

e)

            

f)

g)

h)

2. Számok gyakorlása

Ez a feladatrész mindenkinek a saját szorgalmára van bízva. Annyit kell csak tenni, hogy az eddigi főneveket ellátjuk tetszőleges számmal…. :) De ne csak 2-vel - 3-mal, hanem 12.346-tal, 567.892-vel vagy ennél is nagyobb számmal. Na jó, mindenki csak annyit írjon, amennyihez kedve van és persze ideje. Lényeg, hogy a számok írását gyakorolgassuk.

 

A házi feladat megoldásai

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére