Újbirodalom
(Kr.e. 1552 - 1070)

18. dinasztia (Kr.e. 1550-1294)

Jahmesz (Ahmószisz, Amósze)
(Kr.e. 1539 - 1514)
A harmadik országegyesítő.
I. Amenhotep (Amenóphisz)
I. Thotmesz (Tuthmózisz)
(Kr.e. 1493 - 1481)
Halála után kezdődött el az Újbirodalomnak az az időszaka, amit a thutmoszidák hatalmi harcának nevezünk, és amelyben II. valamint III. Thotmesz, illetve Hatsepszut királynő viaskodott a trónért. (ld. könyvajánlatunk!)
II. Thotmesz
Hatsepszut
(Kr.e. 1473 - 1458)
Egyiptom harmadik, és egyben legjelentősebb királynője. Deir-el-Bahariban épült temploma az egyiptomi építészet egyedülálló alkotása. Uralkodásának jelentős eseménye volt az un. punti expedíció, mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával.
III. Thotmesz
(Kr.e. 1479 - 1473,
1458 - 1425)
Őegérsége az ókor Napóleona (ha lehetünk egy kicsit tiszteletlenek). Egyiptom az ő uralkodása idején érte el legnagyobb földrajzi kiterjedését: a Nílus negyedik kataraktájától az Eufráteszig
II. Amenhotep
IV. Thotmesz
III. Amenhotep
IV. Amenhotep / Echnaton
(Kr.e. 1352 - 1336)
A "Szent Őrült", az ún. Amarna-reform végrehajtója. Vallási és művészeti reformja az állam létét is veszélybe sodorta. Az ő felesége volt a híresen szép Nofretiti.
Neferneferuaten
Szemenkharé
Tutankhamon
(Kr.e. 1336 - 1327)
Még az Amarna-család tagja. Fiatalon elhunyt, múmiája erőszakos halál nyomait mutatja. Sírja az első olyan feltárt sír, amit nem raboltak ki. Halotti maszkja az egyiptomi ötvösművészet remeke. Az Amarna-ház ellenségeinek nyomására adta ki az Amon-vallás, mint államvallás visszaállítását elrendelő restaurációs rendeletet.
Anheszenamon Tutankhamon felesége és jog szerinti utódja, aki a trónutódlás megtartása végett a hettitáktól kért férjet magának, azonban a menyegzőre indult hettita herceget a királyné ellenségei meggyilkolták. A bosszúhadjáratot visszaverni a hettita táborban kitört járvány segítette.
Ay
(Kr.e. 1327 - 1323)
Eredetileg Echnaton lovassági parancsnoka volt.
Horemheb
(Kr.e. 1323 - 1295)
Véglegesen felszámolja az Amarna-hagyományokat. Egyenes ági fiú utód híján egykori bajtársát, Pa-ramessu tábornokot jelölte ki utódjául, aki I. Ramszesz néven a XIX. dinasztia megalapítója.

19. dinasztia (Kr.e.1294-1185)

I. Ramszesz
I. Széthi
(Kr.e. 1292 - 1279)
Nevében érdekes módon Széth isten tiszteletét fejezi ki. Abüdoszi halotti temploma egyben Ozírisz egyik kultuszhelye is. érdekes módon itt már nem Széth- hanem Ozírisz-nevet használ.
II. Ramszesz
(Kr.e. 1279 - 1213 )
Nagy Ramszesz, az ókori Egyiptom méltán leghíresebb fáraója 67 évig ült Egyiptom trónján. Népe már életében istenként tisztelte, utódai még évszázadokig viselték uralkodói neveit. A birodalom legnagyobb építtetője volt (a karnaki Nagy Hiposztül Csarnok, Ramesszeum, Per-Ramszesz városa, Abu-Szimbel templomai, stb.), nagy hadvezér (legendás - ámde vitatott kimenetelű - kádesi csata), a bibliai exodus fáraója. Érdekesség: 167 gyermeket tulajdonítanak neki.
Merneptah
Amenmessze
Merneptah Sziptah (Ramszesz Sziptah)
II. Széthi
Tauszert

20. dinasztia (Kr.e. 1185 - 1070)

Széthnakht
III. Ramszesz Egyiptom utolsó igazi külpolitikai felemelkedése: sikerrel szállt szembe a tengeri népek inváziójával. Halotti temploma Medinet Habuban található, ahol a tengeri népek felett aratott győzelmét hirdető relief teljes egészében a Ramesszeum kádesi-csata ábrázolásának másolata. (Ejnye!)
IV. Ramszesz
V. Ramszesz
VI. Ramszesz
VII. Ramszesz
VIII. Ramszesz
IX. Ramszesz Az ő uralma alatt már elkezdik fosztogatni a thébai sírokat. A papok a királyi múmiákat átmenekítik az ún. cachette-ekbe.
X. Ramszesz
XI. Ramszesz

vonal

Vissza a linkekhez Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére