Második átmeneti kor és hükszosz-uralom
(Kr.e. 1785 - 1152)

13. és 14. dinasztia

Az időszak teljesen bizonytalan, számos ellentmondás található a különböző listák között. Az itt található felsorolás csak hozzávetőleges kivonat, csak a XIII. dinasztiához 30-40 uralkodó sorolható be, ám kilétük és uralkodási sorrendjük is bizonytalan.
Amenemhat Szobekhotep
Szekhemkaré
Penten
Amenemhat Szenbuf
Kai Amenemhat
Ugaf
Szneferibré Szeszósztrisz
Ameni Antef Amenemhat
Heribsédet Amenemhat
Szehetepibré Amenemhat
Mermesa
Szeuadzstaui Szobekhotep
Khaszekhemré Neferhotep
Khaneferré Szobekhotep
Khaankhré Szobekhotep
I. Hór-Auibré Sírját III. Amenemhat dahsúri piramisának, a Fekete Piramisnak az oldalában találták meg.
Khahetepré Szobekhotep
Merszekhemré Szobekhotep
Merkauré Szobekhotep
Nikhanimaatré Szobekhotep
Uszerkaré Szobekhotep
Iaib
Ay
Nebirieraut
I. Didumesz
II. Didumesz
Szenebmiu
Mentuemszaf
Neheszi
Szesib
Sziamu Hornedzsheriotef

15. és 16. (hükszosz) dinasztia

Párhuzamosan uralkodtak: 15. dinasztia a központi uralkodóház, a 16. dinasztia a helyi fejedelmek házai
Szalitisz (?)
Bnon (?)
Meruszerré
Hian
Auszerré Apophisz Nevében megtalálható Ré egyik legnagyobb ellensége, az Apophisz kígyó neve, aki a mitológia szerint minden nap fel akarja falni a Napbárkát, de Széth legyőzi.
Nebkhepesre Apophisz
Aakenenré Apophisz
Hamudi Aaszehré

17. dinasztia

V. Antef
Rahotep
I. Szobekemszaf
Thot (Dzsehuti)
VI. Mentuhotep Szanhenré
I. Nebirierau
II. Nebirierau
Szemenré
V. Szeszósztrisz
II. Szobekemszaf
VI. Antef
VII. Antef
Szekenenré Dzsehuti-aa Életét vesztette a hükszoszokkal folyatott küzdelemben. A múmiáján lévő ütésnyomokból jól azonosíthatóak a hükszosz fegyverek.
Kamósze (Kamesz) Ő vetett véget a hükszoszok uralmának Egyiptomban. Művét öccse, Jahmesz fejezte be, aki I. Jahmesz néven megalapította a XVIII. dinasztiát.

vonal

Vissza a linkekhez Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére